Welkom op de site van famcat.


Volgende Familieviering

zondag 15 januari 2017 om 12u

Famcat staat voor familiecatechese en dat willen we ook aanbieden. Catechese op maat voor elke leeftijd. “Men wordt niet als christen geboren, men moet het worden” schrijven de Belgische bisschoppen in een verklaring over catechese van september 2006. Geloven is een proces en is nooit af, wij zijn altijd leerlingen die onderweg zijn. Dat inzicht bracht ons op de idee om niet enkel de vormelingen van de Stadskern Antwerpen door middel van catechese voor te bereiden op het sacrament van het vormsel, maar tegelijk catechese aan te bieden voor hun ouders in de “school van het evangelie” en waarom niet, ook broers en zussen. Ook voor eerste communicanten wordt catechese aangeboden. Kortom, van klein tot groot kan ieder bij ons terecht voor een aangepaste geloofsverdieping die hen helpt, steunt en doet groeien in zijn of haar persoonlijke geloofsontwikkeling. Deze catecheses willen een brug zijn tussen de grote kerkelijke stappen van doopsel, eerste communie, vormsel en volwassen geloven. We sluiten af met de eucharistieviering en leggen zo de noodzakelijke link tussen catechese en het geloof vieren.

Volg ons op facebook