Praktische Afspraken

Posted on Posted in Startpagina

Beste vormelingen en ouders,

We naderen het vormsel.

In deze brief vinden jullie nog enkele praktische afspraken voor de volgende weken:

 Zondag 7 mei 2017: familiezondag met eerste communie

We verwachten alle vormelingen en ouders op zondag 7 mei voor de volgende familiezondag van 10 u. tot 12 u. De vormelingen ontvangen een getuigenis over de werkingen na het vormsel. Voor de ouders is er een conferentie met als thema “De zeven hoofdzonden in politiek en samenleving” van senator Steven Vanackere.

Aansluitend om 12 u. is er de familieviering met eerste communie in de kathedraal. Nadien wordt iedereen verwacht in het parochiecentrum voor een feestelijke receptie met hapjes en drankjes. Einde rond 13.30 u. We zijn dan een week voor het vormsel en dat geeft ons de gelegenheid om nog enkele praktische afspraken te maken.

Woensdag 10 mei 2017: Voorbereiding voor het vormsel (enkel de vormelingen)

Wij verwachten, alle vormelingen, op deze dag om 16.00 u. aan het altaar in de kathedraal (binnen langs de hoofdingang. Om 18u kunnen de vormelingen opgehaald worden aan de zij-ingang, Groenplaats 21. Iedereen aanwezig!

Donderdag 11 mei 2017: Generale repetitie (met ouders!) voor het vormsel  

We verwachten alle ouders (minimum 1, liefst beide) en vormelingen om 18.30u aan de zij-ingang van de kathedraal, Groenplaats 21. We overlopen de viering, oefenen de verschillende processies (zie rubriek vormsel) en laten nog wat ruimte voor vragen. Om 19.30u wordt het einde voorzien. Uitgang langs de Groenplaats 21. Iedereen aanwezig!

Zondag 14 mei 2017: VORMSEL

Aanvang:

De vormselviering op 14 mei 2017 begint om 12u. De kinderen moeten ten allerlaatste om 11.00 u. in de pastorij zijn, St. Pietersstraat 1, (schuin over de Panos op de Groenplaats) aanwezig zijn (vanaf 10.30 u. mogen zij binnen). Zij kunnen daar hun witte gewaden en kruis aandoen. Ouders en familieleden kunnen in de kathedraal langs de hoofdingang vanaf 11 u.

Zalving en handoplegging:

Tijdens de vormselviering zullen beide ouders of peter en meter met de vormeling naar voor komen tot voor de bisschop. Indien dit niet mogelijk is, kan er ook iemand van de grootouders of iemand van de catechisten (gelieve dit vooraf te bespreken) met de vormeling meekomen. Het is aangewezen dat deze mensen aanwezig zijn op de generale repetitie!

Plaatsen in de kathedraal:

Kan u het webformulier invullen waar we graag het aantal gezinsleden kennen die tijdens de viering vooraan in de kerk zitten? (Deze plaatsen worden vrijgehouden) Gezien er maar enkele plaatsen per gezin mogelijk zijn, vragen we enkel die mensen op te geven die onder hetzelfde dak wonen (ouders, broers, zussen, ev. inwonende grootouders van de vormelingen, …). De andere familieleden en vrienden die mee aanwezig willen zijn op deze viering kunnen verder in de kerk plaatsnemen vanaf 11 u. Wees eerlijk en fair!

Vormselkledij:       

Alle kinderen dragen tijdens de viering een lang, wit gewaad. Wij hebben deze kleren in voorraad. Ze worden voor de viering aangedaan en na de viering onmiddellijk uitgedaan en proper weggehangen.

Foto’s:

De parochie huurt een fotograaf die van elk kind foto’s zal nemen. De vormheer en wijzelf achten het storend dat er tijdens de viering meer dan één fotograaf zou rondlopen. Wij willen u daarom uitdrukkelijk vragen GEEN foto’s te nemen op eigen initiatief tijdens de eucharistieviering.

Er wordt een cd-rom gemaakt met alle foto’s van het vormsel die u wordt aangeboden voor 15 euro. Gelieve hieronder uw bestelling kenbaar te maken. Op zondag 11 juni 2017 kan u op de familiezondag de cd-rom meenemen.

Receptie:

Onmiddellijk na de viering gaan wij met de kinderen naar de pastorij waar zij hun gewaden kunnen uitdoen. Aansluitend nodigen wij alle vormelingen en ouders (ook broers en zussen) uit voor een drankje in de tuin van de kathedraal of in de omliggende lokalen (bij slecht weer). We zouden het op prijs stellen mochten we iedereen nog even kunnen groeten alvorens de festiviteiten in de families beginnen. Iedereen verlaat dan de kathedraal via de Groenplaats 21. (einde 14u à 14.30u)

Het Famcat-team